An toàn thực phẩm

Tại Baozshanghai,chúng tôi đặt sức khỏe khách hàng là trên hết.Vì vậy,công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu cho tất cả nhân viên Baozshanghai. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm: -Có dụng cụ, đồ chứa đựng…